Liên kết website
 Thống kê
   Đang truy cập
73
Tổng lượt truy cập
88538

Trang chủ Âm nhạc Sáng tác

NGUYỆT GÁC MÁI ĐÌNH
11:37 | 18/07/2017

  (Nghệ nhân: Nguyễn Đức Sôi - Ngang Nội - Hiên Vân, Tiên Du, Bắc Ninh) 1. Lời thơ: Chênh chênh nguyệt gác mái đình Chén son chưa cạn sao tình đã say Lẩn rằng lẩn khuất bóng mây Mặt sao thấy mặt dạ này mới yên Yêu nhau đánh tiếng bên thềm Chót say nhau lắm phải tìm đến nhau Trăng nước một mầu Gọi sao cho tỉnh giấc sầu chiêm bao Đông liễu tây đào. 2. Lời hát: Nguyệt rằng là tình rằng nguyệt i gác í ơ ớ ơ nay có mấy mái nay ớ ơ mái đình là, chén í i ơ son là son song bên chưa cạn mà này cũng có a sao tình là đã í ơ la là đã say, anh rằng hai ơi, lẩn i khuất i là có bóng là bóng mây ì là, tang ố ô tang ơ tính tang ô là tình tang i. Lẩn rằng là tình rằng, lẩn i khuất í ơ ó ơ nay có mấy bóng nay ớ ơ bóng mây là mặt í ơ sao là sao song bên thấy mặt mà này cũng có a dạ này là, mới í ơ la là mới yên, anh rằng ba ơi, đánh i tiếng là có bên la bên thềm là. Tang ố ô tang ô tính tang ô là tình tang i. Đánh rằng là tình rằng, đánh i tiếng í ơ ơ nay có mấy bên nay ớ ờ bên thềm là chót í ơ say là say song bên nhau lắm, mà này cũng có a phải tìm là đến í ơ la là đến nhau. Anh rằng tư ơi i, trăng i nước la có một là một mầu là tang ố ô tang ơ tính tang ơ là tình tang i. Trăng rằng là tình rằng, trăng i nước í ơ ơ nay có mấy một nay ớ ớ một mầu là gọi í ơ ơ sao là, sao song bên cho tỉnh mà này cũng có a giấc sầu là chiêm í ơ la là chiêm bao, i anh rằng năm i ơi, đông i liễu la có tây la tây đào là, tang ố ô tang ơ tính tang ô là tình tang i./.