Trang chủ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV, HỘI VHNT TỈNH BẮC NINH, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

MỘT SỐ KẾT QUẢ TIÊU BIỂU TRONG HOẠT ĐỘNG VHNT NHIỆM KỲ 2013 - 2018
10:45 | 16/10/2018

       1. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị đội ngũ văn nghệ sỹ 

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh luôn quan tâm tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho hội viên như: Tổ chức học tập, nghiên cứu Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết chuyên đề; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh...

Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, bố trí biên chế; Ban hành Kết luận số 130-KL/TU ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Hàng năm vào dịp đầu xuân năm mới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt đầu xuân đối với đội ngũ văn nghệ sỹ thể hiện sự quan tâm, động viên, khích lệ và  tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ, trao đổi, đối thoại với các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhằm tăng thêm sự hiểu biết về tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị, đề xuất của giới văn nghệ sĩ. 

Trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ văn nghệ sỹ tỉnh Bắc Ninh luôn gương mẫu trong lối sống, nhiệt huyết trong sáng tác đảm bảo tính chân- thiện- mỹ góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững.

2. Hoạt động sáng tác, quảng bá được đẩy mạnh

Trong 5 năm phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác - Bộ VH-TT&DL mở 06 trại sáng tác cho trên 100 lượt hội viên thuộc các chuyên ngành; Cử 24 hội viên ở các chuyên ngành Thơ, Văn xuôi, Nhiếp ảnh tham gia các Trại sáng tác do Liên hiệp tổ chức. Hội tổ chức được 16 Trại sáng tác,12 đợt đi thực tế cho gần 500 lượt hội viên. 

Đã cử 9 hội viên đi học lớp đào tạo viết văn tại Trường đào tạo Nguyễn Du; 04 đồng chí tham dự các lớp bồi dưỡng lý luận phê bình; 06 hội viên tiêu biểu tham dự các lớp bồi dưỡng lý luận do Hội đồng Lý luận Phê bình VHNT Trung ương tổ chức.

Đăng cai tổ chức 4 Hội thảo cấp khu vực; 01 Hội thảo với sự phối hợp của Hội VNDG Việt Nam và Viện Văn học; Đón nhiều đoàn văn nghệ sĩ cả nước về khảo sát, nghiên cứu thực tế tại Bắc Ninh. 

Trong 5 năm, Hội VHNT tỉnh đầu tư xuất bản nhiều đầu sách, tiêu biểu trong đó là các Ấn phẩm: Văn nghệ Dân gian Bắc Ninh (Tập 2-3-4); Kiến trúc Bắc Ninh; Thơ “Miền Kinh Bắc; Nhạc “Miền lúng liếng”; “Di tích và lễ hội tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh tập 1”; Tuyển tập truyện ngắn Bắc Ninh 2007 - 2017”; Ân tình người Bắc Ninh với Bác Hồ; Tìm hiểu bản sắc văn hóa con người Bắc Ninh - Kinh Bắc, Văn học Nghệ thuật Bắc Ninh 20 năm xây dựng và phát triển… 

Cá nhân từng hội viên tích cực sáng tác xuất bản tác phẩm riêng của mình. Một số tác phẩm được Hội xét hỗ trợ một phần phí từ nguồn kinh phí hỗ trợ hàng năm.

          3. Tổ chức Ngày Thơ Việt Nam

 Hội VHNT tỉnh tổ chức Ngày Thơ Việt Nam hàng năm. Ngày Thơ đã được tổ chức trang trọng, đổi mới về hình thức tổ chức, nội dung thu hút nhiều nhà thơ, người làm thơ, yêu thơ trong tỉnh tham gia, tạo được không khí tươi vui, đưa Ngày Thơ trở thành ngày hội của những người yêu thơ trong tỉnh. Ngoài ra, còn hưởng ứng Ngày Thơ Việt Nam tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. 

          4. Tham gia và tổ chức Liên hoan, Triển lãm 

Tham gia đầy đủ các Liên hoan, Triển lãm do các Hội chuyên ngành Trung ương tổ chức thường niên và một số triển lãm chuyên đề của các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh trong toàn quốc.

Đăng cải tổ chức một số Liên hoan, triển lãm: Liên hoan Thơ Châu Á - Thái Bình Dương; Liên hoan Âm nhạc khu vực phía Bắc, Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng; Ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng. 

Tổ chức các Liên hoan, triển lãm cấp tỉnh và phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh như: Liên hoan Âm nhạc chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; chào mừng 185 năm thành lập và 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh; Triển lãm Mỹ thuật, Ảnh nghệ thuật và Kiến trúc chào mừng 185 năm thành lập tỉnh và 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh; Triển lãm Ảnh nghệ thuật “Nét đẹp miền Quan họ”…

         5. Quan tâm hỗ trợ sáng tác, in ấn và quảng bá tác phẩm

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ sáng tác của Trung ương, trong 5 năm qua đã hỗ trợ trên 100 hội viên có tác phẩm xuất bản và công bố; Hỗ trợ các Chi hội Mỹ thuật, Kiến trúc, Nhiếp ảnh tổ chức trưng bày các tác phẩm tại nhiều nơi, nhiều sự kiện Liên hoan, Triển lãm; Triển khai hỗ trợ cho các hội viên tham dự các Trại Sáng tác của Trung ương tổ chức; Các nghệ sĩ Chi hội Sân khấu, Âm nhạc tham dự các Liên hoan. Tổ chức xét hỗ trợ cho tác giả đảm bảo dân chủ, công khai, do Ban Chấp hành quyết định xem xét, thẩm định từng tác phẩm để quyết định mức hỗ trợ hàng năm.

         6. Công tác hội viên được tăng cường

Trong nhiệm kỳ đã có 85 hội viên được kết nạp vào Hội, nâng tổng số hội viên hiện nay là 329 người, trong đó có 69 hội viên thuộc các hội chuyên ngành Trung ương. Hoạt động của Ban Công tác hội viên có nhiều cố gắng. Sự liên kết giữa hội viên và Văn phòng Hội, giữa các Chi hội chuyên ngành thường xuyên và chặt chẽ hơn. 

        7. Hoạt động của Tạp chí Người Kinh Bắc có nhiều đổi mới.

Tạp chí thường xuyên cải tiến về nội dung, hình thức và số lượng. Tạp chí được tăng trang, tăng số phát hành rộng rãi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ngành của tỉnh, lãnh đạo cấp huyện; 126 xã phường thị trấn; hội viên Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh; lãnh đạo Hội VHNT chuyên ngành TW và 63 tỉnh, thành trong cả nước…

Tạp chí được Ban Chỉ đạo cấp tỉnh trao giải Nhất lĩnh vực quảng bá các tác phẩm VHNT và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 1, giai đoạn 2015 - 2017”.

        8. Công tác thi đua khen thưởng

Tập thể Hội được Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen. Năm 2017, tập thể Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh đã được Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và UBND tỉnh tặng cờ dẫn đầu trong Khối thi đua.

Trong nhiệm kỳ có 02 Chi hội, 01 Phân hội được Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tặng Bằng khen, có 85 hội viên được Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VHNT. Hội Văn học Nghệ thuật tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động.

        9. Hoạt động của các Chi hội đi vào nền nếp.

Trong 5 năm qua, các Chi hội đã tích cực hoạt động nhằm động viên các văn nghệ sĩ nâng cao chất lượng sáng tác. Tác phẩm của các hội viên ngày càng phong phú, đa dạng, mang được hơi thở của cuộc sống, sự phát triển về mọi mặt của quê hương Bắc Ninh. Sáng tác của các tác giả mạnh dạn hơn về ý tưởng, tư duy. 

Điều đó khẳng định sự cố gắng, nhiệt tình của BCH các Chi hội cũng như sức sáng tạo, tinh thần lao động nghiêm túc, đầy trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà. 

       10. Hoạt động các Phân hội được củng cố.

Các Phân hội hoạt động theo địa bàn hành chính nên phụ thuộc rất nhiều vào sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố. Các Phân hội được củng cố về cơ cấu tổ chức, đã làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về lĩnh vực VHNT đến hội viên. 

Phân hội cũng đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương mình, động viên văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm phản ánh những thành quả của các địa phương qua từng thời kỳ, phục vụ đắc lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của các huyện, thị xã, thành phố./.

                                                                                                                                                                                                                  BBT