Liên kết website
 Thống kê
   Đang truy cập
57
Tổng lượt truy cập
88466

Trang chủ Âm nhạc Sáng tác

MỜI NƯỚC
02:24 | 08/06/2016
  Nghệ nhân: Nguyễn Đức Sôi - Ngang Nội, Hiên Vân, Tiên Du, Bắc Ninh. 1. Lời thơ : Mấy khi khách đến chơi nhà Đốt than quạt pha trà em mời người xơi. Trà này quý vậy người ơi Mỗi người mỗi chén cho em vui lòng Em muốn cho sông cạn đất liền Để em đi lại, kẻo phiền đò giang Em vào chùa thấy chữ linh nhang Gần chùa chả bén duyên hương chút nào Sáng giăng suông, sáng cả vườn đào Ba bốn người ngồi đấy, có người nào còn không Có nên chăng xe sợi chỉ hồng! 2. Lời hát : Khách đến í đến chơi hư hừ nhà à là chơi hư hừ nhà, đốt than ớ ơ dâu mà quạt nước mấy pha trà à mời người xơi i là chén có à trà này i. Quý i vậy í ơ ớ ơ quý i vậy í đôi người ơi i. Mỗi người là người xơi mỗi chén mấy cho em í i vui lòng là em í i muốn cho i sông i cạn í ơ ơ sông i cạn ơ đất liền í . Để em ớ ơ đâu mà đi i lại mấy kẻo phiền là đò giang là a em í i vào chùa ì Thấy i chữ í ơ ớ ơ thấy i chữ linh à nhang i. Gần chùa là chùa chả a bén mấy duyên hương í i chút nào là sáng có a giăng suông i sáng i cả í ơ ớ ơ sáng í cả í ơ vườn đào. Ba bốn người là người ngồi í đấy í mấy người nào là còn không là có ơi à nên chăng i se sợi í ơ ớ ơ se sợi í ơ chỉ hồng./.