Trang chủ Thơ

LỜI CHƯA THỂ NGỎ
16:13 | 03/01/2019

Bao lời lẽ chắt ra từ gan ruột

Thu lượm dần khâu vá mãi thành câu

Nâng lưu giữ chờ ngày gặp mặt

Phút trao lời lúng túng có thành đâu


Sắp xếp lại nhờ qua điện thoại

Đã kỳ công đan chữ chuốt lời

Nghe tiếng thở tiếng cười em nín đợi

Tôi ngập ngừng câu chữ lại tuột rơi


Biết đang đứng bên bờ ảo vọng

Mà lòng đâu lặng sóng bao giờ

Nghiêng đổ mãi chẳng hề vơi cạn

Đành múc dần tưới đậm vào mơ./.

                                            ĐINH VĂN Y