Trang chủ Thơ

HỒN QUÊ
16:14 | 03/01/2019

Hồn quê sống ở làng quê

Bãi dâu, ruộng lúa, rặng tre, mảnh vườn

Hồn quê tắm nắng, gội sương

Trông cây lúa tốt mà thương đất cằn


Hồn quê ngan ngát hương chanh

Bốn mùa gió mát, giăng thanh vào nhà

Cỗi cằn, tre cũng nở hoa

Cổng làng có cánh, cây đa có thần

 

Hồn quê - quang gánh tảo tần

Có sàng bánh đúc, có tranh con gà

Bao nhiêu lời lẽ văn hoa

Chẳng bằng câu nói thật thà chốn quê


Ở ăn có lịch, có lề

Hồn quê giữ lấy chân quê mới là

Xóm giềng cau sáu bổ ba

Lắng nghe câu hát mà ra lòng người


Cấy trồng, công nghệ lên ngôi 

Cánh đồng mẫu lớn cho đời thênh thang

Thương hiệu xanh, gọi tên làng

Hồn quê, gọi những mùa vàng sinh sôi


Cái làng quê của ta ơi!

Từ trong khốn khó, mà ngời nét son

Bao đời ông cháu, cha con

Làng quê còn đó mãi còn HỒN QUÊ!

 

                                            NGUYỄN HUY PHÁCH