Trang chủ Tin tức & Sự kiện

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW 8
10:09 | 20/03/2019

 

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XII trong toàn Đảng bộ tỉnh; yêu cầu triệu tập 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ và toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên các đoàn thể các tổ chức xã hội, nghề nghiệp. Yêu cầu trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên cần bám sát vào các mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu trong Hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung nghiên cứu, thảo luận các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 để nắm vững những kết quả, hạn chế, nguyên nhân và những quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là những điểm mới được nêu trong Nghị quyết Hội nghị để thống nhất về tư tưởng và hành động; phát huy vai trò của Bí thư cấp ủy, người đứng đầu trong chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên, hội viên. Coi trọng việc xây dựng và thảo luận chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập  thông qua việc viết bài thu hoạch, kiểm tra giám sát để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nghiên cứu học tập Nghị quyết đảm bảo chất lượng, tránh hình thức; trong thảo luận và viết thu hoạch, cần nêu đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
Phát biểu khai mạc tại Hội nghị toàn quốc, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 8 diễn ra trong thời điểm giữa nhiệm kỳ Đại hội (khóa XII), năm bản lề 2018, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Các Nghị quyết, Quy định, Kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh. Đề nghị, các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị mình. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tin tưởng, sau Hội nghị với tinh thần và trách nhiệm cao, với quyết tâm của các cấp ủy, các tổ chức Đảng, cán bộ chủ chốt các cấp, việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 trong toàn quốc sẽ đạt hiệu quả cao.  
Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 đã được các báo cáo viên của Trung ương truyền đạt các nội dung cơ bản 4 chuyên đề: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ. Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương nắm vững những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8; vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, sớm đưa các nội dung của Hội nghị vào cuộc sống.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các cấp ủy tiếp tục phát huy tinh thần, hiệu quả tại Hội nghị lần này, phát huy vai trò của báo chí, chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, bảo đảm thực chất, hiệu quả, lan tỏa mạnh trong đời sống xã hội. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy các cấp thực hiện tốt chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trong phát biểu khai mạc. Sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu các Nghị quyết, Quy định, Kết luận cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình. Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể phải quyết liệt đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Phát biểu chỉ đạo kết thúc ngày làm việc thứ nhất tại các điểm cầu học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 thuộc Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập các Nghị quyết; Ban Tổ chức Hội nghị đã có sự chuẩn bị công phu, đầy đủ từ tài liệu đến các điều kiện cho Hội nghị trực tuyến từ T.Ư đến các điểm tổ chức Hội nghị trong toàn Đảng bộ tỉnh, tới cơ sở. 
Theo báo cáo nhanh, việc tổ chức học tập quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 trên địa bàn tỉnh có tổng số 266 điểm cầu tổ chức với tổng số đảng viên tham gia học tập là 46.359; đảng viên được triệu tập là 49.021, đạt tỷ lệ 94,6%. Trong đợt học tập này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 6 tổ công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát việc học tập triển khai Nghị quyết tại các địa phương, đơn vị trong toàn Đảng bộ.
Sáng 24/11, các điểm tổ chức Hội nghị trong toàn tỉnh tiến hành thông qua chương trình hành động, trao đổi, thảo luận các nội dung Hội nghị Trung ương 8 và chương trình hành động của mỗi cấp thực hiện Nghị quyết; tiến hành giải đáp, tổng kết. Sau Hội nghị cán bộ, đảng viên sẽ viết bài thu hoạch cá nhân theo quy định./.
                                                                                                                                                                                                          PV