Trang chủ Thơ

HÁT CÂU ĐỪNG VỀ
09:22 | 18/07/2018

 LÊ HỒNG HẠT

 
 
Cô gái Mường hát câu người ở
Níu chân người Quan họ: đừng về
Hòa Bình – Kinh Bắc đôi quê
Em đây, anh đấy dãi dề bấy lâu
Trống chèo rung động đêm thâu
Cồng chiêng gió núi vang câu tính tình.
Sắc bùa lúng liếng, lung linh.
 
Thả hồn suối khoáng đắm mình hừ la
Cơm Lam hương vị đậm đà
Cháo Chì ai nấu: cho ta gặp mình
Bao giờ về với Bắc Ninh
Ô xòe Quán Dốc, mái đình nón nghiêng
La rằng: Khúc hát giao duyên
Rượu Cần sóng sánh: lung liêng đường về.