Trang chủ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV, HỘI VHNT TỈNH BẮC NINH, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

ĐOÀN KẾT, DÂN CHỦ, SÁNG TẠO, ĐỔI MỚI. PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT GÓP PHẦN XÂY DỰNG TỈNH BẮC NINH GIÀU MẠNH, VĂN MINH
10:39 | 16/10/2018

        Trong những ngày cuối năm 2018, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Bắc Ninh đang nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước; Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh vào những năm 1958 - 1959; Kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào đầu xuân 2019; Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh lần thứ VIII năm 2018. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908 - 3/12/2018) gắn với kỷ niệm 90 năm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Bắc Ninh – Bắc Giang dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Ngô Gia Tự ngày 4/8/1929 - 4/8/2019… đồng thời các ngành, các cấp, các địa phương đang ra sức phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX.

         Hòa chung khí thế đó, đã nhiều tháng nay hội viên Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội IV, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội chính thức tổ chức vào trung tuần tháng 10 năm 2018. Đại hội IV với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đổi mới. Phát triển sự nghiệp Văn học Nghệ thuật, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu mạnh, văn minh” là sự kiện chính trị, ngày hội của giới văn nghệ sĩ Bắc Ninh.
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị, 4 năm thực hiện Kết luận số 130-KL/TU ngày 14/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ đổi mới”, 4 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9 tháng 6 năm 2014 của BCHTW Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” hoạt động của Hội VHNT tỉnh đã có nhiều đổi mới và phát triển. Các tác phẩm, ấn phẩm văn hóa, VHNT ngày càng phong phú đa dạng, tăng đáng kể về số lượng và chất lượng. Quyền tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ được phát huy, không khí dân chủ mở rộng. BCH Hội đã tập hợp, đoàn kết, tạo điều kiện động viên văn nghệ sĩ không ngừng lao động sáng tạo, gắn bó đời sống nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các địa phương và quảng bá hình ảnh Bắc Ninh đến với đông đảo nhân dân cả nước và quốc tế. Hoạt động sáng tác, nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có nhiều chuyển biển tích cực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, kiến thức cho văn nghệ sĩ được quan tâm, thông qua các trại sáng tác, đi thực tế, hội thảo… đặc biệt đã chú ý đến công tác bồi dưỡng các tài năng VHNT trẻ…
Đại hội IV, nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội VHNT tỉnh diễn ra trong bối cảnh sự nghiệp VHNT của đất nước có nhiều thuận lợi: Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiều chủ trương cho hoạt động VHNT tại phiên làm việc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tháng 8 năm 2017. Đặc biệt, tại buổi Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Văn nghệ cách mạng Việt Nam, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo chúc mừng đã gợi mở nhiều chủ trương, định hướng xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với VHNT và văn nghệ sĩ phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước để tạo điều kiện cho văn học nghệ thuật phát triển với kỳ vọng đội ngũ văn nghệ sĩ có nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật phản ánh sâu sắc, chân thực, toàn diện hiện thực của đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển. Đối với tỉnh Bắc Ninh kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển nhanh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phấn khởi, đồng thuận cao hướng tới thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc TW vào năm 2022… Chính là những yếu tố, điều kiện thuận lợi giúp cho đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh có nhiều điều kiện để tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển các hoạt động VHNT góp phần xây dựng con người Việt Nam nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng “yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo” để hướng tới có những tác phẩm hay, lay động lòng người.
Đại hội IV, nhiệm kỳ 2018-2023 triệu tập toàn thể hội viên là những đại biểu chính thức dự Đại hội, các đại biểu sẽ bàn và quyết định những định hướng lớn cho hoạt động VHNT 5 năm tới. Đại hội tiến hành thực hiện 4 nội dung: Tổng kết hoạt động VHNT nhiệm kỳ 2013-2018, xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp hoạt động VHNT nhiệm kỳ 2018-2023. Báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2013-2018. Thông qua Điều Lệ sửa đổi, bổ sung. Bầu BCH Hội nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội thực sự là ngày Hội lớn của những  người công dân mang sứ mệnh sự nghiệp văn nghệ sĩ, chắc chắn Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, quyết định được những định hướng lớn phù hợp với thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước, góp phần tích cực nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh hướng đến là thành phố trực thuộc TW vào năm 2022./.