Trang chủ Thơ

CHỞ ĐÒ
10:58 | 16/10/2018

Thấy còn chút ánh đèn le lói

Xuyên tối đen, tôi cố gọi đò

Vượt qua sấm chớp chủ đò thưa

Đò chở đêm mưa đầy xúc cảm./.

 
                  ĐÀO QUANG VINH