Trang chủ Thơ

CÂY SI TRƯỚC CỔNG NHÀ EM
10:51 | 16/10/2018

Anh trồng cây si trước cổng

Nhà em. Ngọn bổng ngọn la

Hội làng trống làng giục giã

Kìa em hiện trước hiên nhà

 

Anh dắt em vào quan họ

Đội cho em nón ba tầm

Việc gì mà em xấu hổ

Hỡi người tri kỉ tri âm

 

Mặc ai bảo anh dại gái

May tặng em áo năm tà

Yếm đào cũng anh nhuộm đấy

Rồi cùng em đứng song ca

 

Lại đưa em lên Quán Dốc

Xuống cùng em tựa mạn thuyền

Hương bưởi lẫn vào mái tóc

Em mời khẩu trầu say duyên

 

Chèo đò ở làng Ngang Nội

Đánh đu ở hội Bồ Sơn

Thong thả chả cần phải vội

Em còn son. Anh còn son

 

Những là lời tình lời ngãi

Những là câu ái câu ân

Giọng vàng sóng sa sóng sánh

Người ơi, đố quên hội xuân./.

 
                                  NGUYỄN VĂN CHƯƠNG